Drags kanal

En mindre kanal cirka 13 kilometer norr om Kalmar. Leder genom inre delen av halvön Skäggenäs.

Kanalen är förklarad som fornminne, liksom en historisk bro över den. Dessutom finns en modernare bro.
Den nuvarande landsvägsbron är byggd på 1940-talet och är i sig ett unikt brotekniskt bygge. Den har expanderskarv på mitten och balanserande sandkasuner på respektive sidor. Höjden till dess brospann är vid normalvatten cirka 4,0 meter.
Den gamla bron är byggd som stenkilsbro vid 1800-talets början. Höjden till denna är vid normalvatten cirka 1,5 meter.

Gamla bron från söder

Gamla bron

Nya bron från norr

Gamla bron från söder

Gamla bron

Nya bron från norr

Gamla bron sedd från nya bron

Vy norrut från nya bron

Vy söderut från nya bron

Gamla bron sedd från nya bron

Vy norrut från nya bron

Vy söderut från nya bron


Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

180 m

0 m

0

- m

2,0 m

0,5 m

1,5 m

- knop


Kort historia:
Under 1500-talet förekom det ofta att kung Gustav Vasa hade problem med att driva in skatter till sig och staten. Särskilda problem hade han med Smålands bönder och allmoge. För att i någon mån få kompensation ålade han dem att utföra särskilda åtaganden som olika antal dagsverken. Bland de projekt som skapades var restaureringen av Kalmar slott och byggandet av Drags kanal vid mitten av 1500-talet, 1555 till 1558 enligt NE.
"Strömmen satt hårt och vågorne gingo höga i Kalmare sund". På den tiden fanns ju endast segelfartyg som transporterade förnödenheter, matvaror och fisk till bland annat Kalmar slott. Segelfartygen kunde ligga flera dygn på kryss mellan Öland och fastlandet vid Skäggenäs, där sundet är smalast, på grund av motström och hård vind.
Man beslutade att gräva Drags kanal vilket innebar att fartygen kunde segla in i lä i norra eller södra Dragsviken och sedan dras igenom kanalen ut på andra sidan. Därav ortsnamnet Drag eller Draget som var den ursprungliga beteckningen.
Kanalen som då byggdes med handkraft utformades i profil som ett båtskrov med en stensatt fåra i mitten som riktfåra för kölen. Drags kanal är en av de mycket få stensatta kanalerna från den tiden. Man anlade också linspel i vardera ändar för att med hjälp av runtgående oxar kunna dra igenom fartygen.
Landhöjningen sedan dess har varit totalt 2,2 meter vilket så småningom innebar att endast själva kölfåran fungerade som en liten farled.
I mitten av 1980-talet kunde man gå torrskodd genom kanalen och Skäggenäs Villa och Intresseförening beslutade att med tillstånd från Landsantikvarieämbetet påbörja en restaurering, vilken även den kom att genomföras för hand. Detta arbete pågick under cirka tre år och idag kan kanalen användas av kanoter och mindre plastbåtar.

Bo Berggren


Källor: Turistbyrån i Kalmar, Nordisk Familjebok 1907, samt framförallt Bo Berggren i Skäggenäs Villa och Intresseförening 1999.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19