Systraströmmen

Vallgrav runt Kalmar slott.

Från Malmbron vy söderut

Malmbron sedd från Systraströmmen

Den fina gångbron mellan fastlandet och Kvarnholmen med sin magnifika port på Kvarnholmssidan

Ännu en bild på gångbron

Från Malmbron vy söderut

Malmbron sedd från Systraströmmen

Den fina gångbron mellan fastlandet och Kvarnholmen med sin magnifika port på Kvarnholmssidan

Ännu en bild på gångbron

Vy söderut från gångbron

Gångbron från söder

Gångbron och fångvårdsanstalten sedda från Tullbron

Sydligaste delen av Systraströmmen och Järnvägsbron sedda från Tullbron

Vy söderut från gångbron

Gångbron från söder

Gångbron och fångvårdsanstalten sedda från Tullbron

Sydligaste delen av Systraströmmen och Järnvägsbron sedda från Tullbron

© Bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm

Liten flicka vid Tullbrons sydliga infart

Tullbron sedd från Järnvägsbron

Cykel från Systraströmmen botten med Tullbron i bakgrunden

Tullbron sedd söderifrån

Liten flicka vid Tullbrons sydliga infart

Tullbron sedd från Järnvägsbron

Cykel från Systraströmmen botten med Tullbron i bakgrunden

Tullbron sedd söderifrån

© Bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm

Systraströmmens prickade farled ut i Kalmarsund förbi Kalmar slott

Systraströmmens sydliga inlopp under järnvägsbron

Systraströmmens prickade farled ut i Kalmarsund förbi Kalmar slott

Systraströmmens sydliga inlopp under järnvägsbron

© Bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm


Källor: Egna iakttagelser på plats.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till Kalmarsidan.

 

Denna sida ändrades senast