Stensö kanal

Kanal mellan Kalmarsund och Västra Sjön i södra Kalmar.

Stensö kanal är en av Sveriges yngsta kanaler. Den grävdes av arbetslösa grovarbetare som beredskapsarbete under åren 1932 till 1934. Man kan alltså säga att kanalen tillkom tack vare de dåliga tiderna under mellankrigsåren.
Kanalen är 10 meter bred och grävningen tog avsevärt längre tid än planerat på grund av att det var ett oerhört tungt jobb att gräva sig ner i jordlagren.

Somliga hävdar att redan Gustav Vasa lät gräva en kanal på denna sträcka mellan Kalmarsund och Västra Sjön, medan andra menar att den första kanalen här grävdes åren 1611 till 1613, alltså under kriget mot danskarna.
Det finns inga historiska belägg för något av dessa påståenden.
Historikerna anser dock att det finns belägg för att vikingarna under sina färder seglade upp i Västra sjön och sedan drog sina båtar på stockar över till Kalmarsund vid Stensös smalaste ställe, det vill säga där kanalen går idag.

Vy från östra bron Kalmarsund och Öland i bakgrunden

Östra bron från öster/Kalmarsund

Fritidsbåt i kanalen

Vy från östra bron
Kalmarsund och Öland i bakgrunden

Östra bron från öster/Kalmarsund

Fritidsbåt i kanalen

Kanalvy

Kanalvy

Västra bron sedd från öster

Kanalvy

Kanalvy

Västra bron sedd från öster

Vy åt väster från västra bron

Från västra mynningen

Vy åt väster från västra bron

Från västra mynningen

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

390 m

0 m

0

- m

Cirka 4 m

1,5 m

1,5 m

5 knopKällor: Johan Josefsson och Christian Darnell, samt Kalmar kommuns hemsida
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till Kalmarsidan.

 

Denna sida ändrades senast