Lindöströmmen

Från Malmfjärden till Norra Fjärden.


Malmfjärden

Sydvästra udden av Lindön

Från Lindöns sydspets upp mot Jutebron

Malmfjärden

Sydvästra udden av Lindön

Från Lindöns sydspets upp mot Jutebron

Vy söderifrån mot Jutebron

Lindöfjärden sedd genom Jutebron

Vy söderifrån mot Jutebron

Lindöfjärden sedd genom Jutebron

© Bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm


Källor: Egna iakttagelser på plats.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till Kalmarsidan.

 

Denna sida ändrades senast