Kallmora konstkanal

Den cirka tre kilometer långa Kallmora konstkanal grävdes 1877 för att driva Morbergskonsten, numera mer känt som Polhemshjulet i Kärrgruvan. Polhemshjulet i sin tur, drev så kallade stånggångar vilka i sin tur användes för att pumpa vatten ur flera gruvor i området.
Kanalen och konstgångarna var i full drift ända fram till 1920, trots att det fanns tillgång till elström i området redan år 1897. Och ända fram till 1940 hade dåvarande ägaren Norbergs Gruvaktiebolag två man i sysselsättning året runt med att hålla kanalen öppen.
När bolaget lades ner 1968 återlämnades kanalen och marken däromkring till de elva markägarna längs kanalen och sedan dess var det ingen som hade tid eller fann det värt att hålla kanalen i stånd och förfallet gick snabbt.
Det var först omkring år 2000 som Kallmora by skifteslag började fundera på att restaurera kanalen och den vandringsled som funnits vid dess sida. Efter många och långa diskussioner mellan skifteslaget/markägarna på den ena sidan och länsstyrelse och lantmäteriet på den andra kunde upprensningen starta år 2007. Efter tre års idogt arbete med bidrag både från kommun, länstyrelse, Sparbanksstiftelse och många enskilda, lyckades man få vatten ända fram till Polhemshjulet år 2010.
Stånggångar hade använts åtskilliga år innan hjulet i Kärrgruvan byggdes, men Polhemshjulet där är bland de största kända i Sverige med sin diameter på 15 meter. Polhem lyckades också förbättra kapaciteten på stånggångarna och dessutom konstruerade han så kallade vändbrott, så att man inte behövde bygga dem absolut spikraka från start till mål utan kunde välja att gå runt olika hinder och svårigheter på vägen. Dessutom kunde man dela upp den ingående kraften mellan olika linjer och leverera kraften till flera olika gruvor.

Nu är alltså hela kanalen röjd och vandringsleden vid dess sida återställd. Dock har man sparat ett 10-tal meter oröjd kanal, för att visa hur det såg ut när det var som värst.

Den restaurerade kanalen och vandringsleden.
© Bild: Jan Johansson, Västmanlands Nyheter

Klicka på bilderna för att se den större

© Bilderna tagna 2012 av Bosse Arnholm

En del av den bevarade stånggången

Stånggången med det bevarade huset med Polhemshjulet

Huset med Polhemshjulet

En av de stångar som driver stånggången

Kanalens slut i det som var en akvedukt

En del av kanalen

En del av kanalen

En restaurerad stump av akvedukten

En restaurerad stump av akvedukten

Detta foto tog Oskar Lidén 1908 av akvedukten och hjulhuset

I det tomma hålet under takåsen mynnade akvedukten och lämnade vatten till Polhemshjulet

Ett vändbrott

Ett vändbrott


Källor: Västmanlands Nyheter, 20100805. Riksantikvarieämbetet, 2010. Sparbanksstiftelsen, 2010. Dessutom eget besök på plats 2012.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19