Järpforsens kanal

Järpforsens kanal är en kraftverkskanal i Järperudsälven norr om Gunnarskog. Gunnarskog ligger i sin tur norr om Arvika.
Kanalen är cirka en halv km lång och länkar av Järperudsälvens vatten till en damm varifrån vattnet leds i en cirka en km lång tub till Järpforsens kraftverk.
Kanalen är grävd och sprängd och sannolikt tillkommen i samband med att kraftverket byggdes 1936.

Järpforsens kraftverk. Ursprunglig ägare Arvika Energi (kommunalt bolag) men numera ägt av Fortum.

Tuben ner till kraftverket.

Dammen, som västerut är en betongkonstruktion och i övrigt har jordvallar.

Järpforsens kraftverk. Ursprunglig ägare Arvika Energi (kommunalt bolag) men numera ägt av Fortum.

Tuben ner till kraftverket.

Dammen, som västerut är en betongkonstruktion och i övrigt har jordvallar.

Dammen, som västerut är en betongkonstruktion och i övrigt har jordvallar.

Avsnitt av kanalen.

Avsnitt av kanalen.

Dammen, som västerut är en betongkonstruktion och i övrigt har jordvallar.

Avsnitt av kanalen.

Avsnitt av kanalen.

Avsnitt av kanalen.

Damm för avstängning av kanalen.

Bygget till vänster är den damm som stänger av Järperudsälven och länkar av det till kanalen som försvinner in under bron till höger på bilden.

Kanalen nära dammen.

Avsnitt av kanalen.

Damm för avstängning av kanalen.

Bygget till vänster är den damm som stänger av Järperudsälven och länkar av det till kanalen som försvinner in under bron till höger på bilden.

Kanalen nära dammen.

© Alla bilderna tagna 2008 av Åke Johansson


Källor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19