Hyttälven

En gång i tiden rätades Hyttälvens meandrande lopp, en rätning som det finns tydliga spår av i naturen än idag. Min far, vars barndomshem låg i Kväggeshyttan, berättade att hans farfar (min gammelfarfar) hade minnen av arbetet. Rätningen av Hyttälven skedde under vintertid. Då ån rinner genom en mosse var det lättare att hacka sig igenom tjäle än att gräva i dy.
Anledningen till projektet var att underlätta transporterna av malm till Kväggeshyttan, vilket man gjorde efter en omlastning till hästdragen järnväg som obesörjde den sista biten till hyttan.

Patrik Josefsson

Hyttälven mot Kväggen

Här lossades pråmarna

Här lossades pråmarna

Hyttälven mot Kväggen

Här lossades pråmarna

Här lossades pråmarna

Fritidsbåt vid Malmtorget

Malmtorget från andra sidan ån

Fritidsbåt vid Malmtorget

Fritidsbåt vid Malmtorget
Här lossades pråmarna

Malmtorget från andra sidan ån

Fritidsbåt vid Malmtorget

© Bilderna tagna av Patrik Josefsson


Källa: Patrik Josefsson, via e-post 2002
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19