Hjärterösund

Ränna mellan Hjärterön och fastlandet.

Kort historia:
Hjärterösund rensades första gången under åren 1871 till 1872. En andra upprensning gjordes under åren 1888 till 1892. Djupet blev då 3,5 meter och bottenbredden 8 meter.


På väg ut ur rännan norrut.


Norra delen av sundet.


Källor: Egna iaktagelser och Yngve Rollofs Sveriges Inre Vattenvägar del 3 från år 1979.

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.
 

Denna sida ändrades senast