Hjälmare kanal - Notholmens sluss

Kanalen nedström Hjälmaren mot Nothomens sluss.

Väntbryggan uppströms slussen och kanalen mot Hjälmaren som syns i bakgrunden.

En närmare bild på kanalen mot Hjälmaren.

© Bilderna tagna 2010 av Niclas Nordström

Kanalen nedström Hjälmaren mot Nothomens sluss.

Väntbryggan uppströms slussen och kanalen mot Hjälmaren som syns i bakgrunden.

En närmare bild på kanalen mot Hjälmaren.


Slusskammaren med kanalen nedströms.

Notholmens sluss uppströms.

Kanalen nedströms Notholmens sluss.

© Bilderna tagna 2010 av Niclas Nordström

Slusskammaren med kanalen nedströms.

Notholmens sluss uppströms.

Kanalen nedströms Notholmens sluss.Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Hjälmare kanal.

 

Denna sida ändrades senast