Kanaler och dess historia

Kanal kommer av latinets ord canalis som betyder ränna, avloppsrör, av canna som betyder rör och av grekiska kanna som betyder rör, vass, vassrör.
På svenska betyder kanal konstgjord vattenväg, men det kan också betyda ett brett naturligt sund som exempelvis Engelska kanalen. Engelska språket har två ord för detta. Canal för smala konstgjorda kanaler och channel för bredare naturliga sund.
Kanaler byggs av flera olika anledningar. För sjöfart, för att torrlägga mark eller motsatsen bevattna, eller för att ge kraft åt kvarnar, vattenhjul eller elektriska generatorer.
En kanal som står i direkt förbindelse med havet kallas havskanal, övriga kallas inre kanaler och kan ligga både över och under havsnivån.
Kanaler utan slussar eller andra anordningar för att lyfta fartyg, kallas öppna kanaler.

Numera talas ofta om inre vattenvägar vilket betyder att man förbinder olika floder med kanaler och får långa sammanhängande vattenvägar för sjöfart. På många håll i världen satsas numera stora pengar på att flytta över godstrafik från land till sjöfart för att spara energi och inte minst miljö.
I Europa satsar man på en standard för de inre vattenvägarna . De skall kunna ta fartyg som är 80 meter långa, 9,5 meter breda och med ett djupgående på 2,5 meter. Dessa mått ger utrymme för en nyttolast på 1 350 ton.
En häst klarar att bära cirka 100 kilo på sin rygg. Får han dra en vagn i stället kan denna väga runt 2 000 kilo och låter man vagnen gå på räls klarar hästen att dra 10 000 kilo. Lägg lasten i en pråm på en kanal, då klarar en ensam häst att dra hela 70 000 kilo!
Det visar hur energieffektiva kanaltransporter är!

Historia
De allra första kanalerna byggdes vid de stora floderna Eufrat, Tigris, Nilen, Indus och i det flodtäta Kina. De första kanalerna byggdes främst för bevattningsändamål. Omkring år 3 000 f.Kr. byggde den egyptiske kungen Skorpion en kanal i övre Egypten. Det är den första dokumenterade kanalen.
Omkring 2 200 f.Kr. byggdes Shatt-el-hai-kanalen som förbinder floderna Eufrat och Tigris.
En lertavla med en karta över staden Nippur vid floden Eufrat visar flera kanaler. Denna lertavla är från cirka 1 500 f.Kr.
Assyriernas kung Sanherib byggde omkring 700 f.Kr. en 8 mil lång kanal för att förse staden Nineve med vatten.
En 6 mil lång, 12 meter djup noch 30 meter bred kanal mellan Nilen och Röda havet påbörjades omkring år 600 f.Kr. Arbetena avbröts, men fullföljdes 100 år senare. I denna kanal byggdes de äldsta kända rörliga slussportarna som togs i bruk år 285 f.Kr.
I Kina byggdes flera stora kanaler från runt år 200 f.Kr. I en av dem, Stora kanalen eller Kejsarkanalen, byggdes under 980-talet e.Kr. den första kända kammarslussen, det vill säga sluss med portar i båda ändar. Av okänd anledning övergavs denna nya teknik för en enklare slusstyp. Denna kanal existerar fortfarande och är till stor del ännu idag farbar!
Det var i Italien och Nederländerna som kanalbyggnadstekniken utvecklades. Det skedde under 1300-talet.
Ett viktigt framsteg gjordes i Italien när Bereguarod-kanalen byggdes. Där användes för första gången dubbla slussportar som stog vinklade mot strömmen. Denna kanal öppnades 1485.
Det verkliga genombrottet kom med Briare-kanalen i början av 1600-talet och Langedoc-kanalen i Frankrike. Speciellt Langedoc-kanalen som invigdes 1681 blev en förebild. Denna kanal var 24 mil lång, hade 102 slussar, en 165 meter lång tunnel och tre stora akvedukter.
Det var den framväxande industrien med sina stora behov av förnödenheter som framkallade en formlig kanalfrossa i England från 1760. Kol skulle transporteras från gruvorna till industrier runt om i landet.
Och runt om i världen följdes kanalbyggandet och industrialiseringen åt. Men snart nog tog järnvägarna över. Kanaler var dyra att bygga och många av de första för små för att klara de ökande behoven av transporter.
Sedan dess har många kanaler tagits ur bruk och fyllts igen, medan andra anpassats till behoven och fortfarande används för stora och tunga transporter. En del gamla kanaler har tagits över av turister.

Viktiga årtal
4 000 f.Kr. - Kung Menes bygger en kanal i övre Egypten
2 200 f.Kr. - Ungefärligt datum då en förbindelsekanal mellan floderna Tigris och Eufrat byggs.
1 900 f.Kr. - Kung Senruset bygger en kanal från Bubastis vid Nilen till Röda havet, alltså en föregångare till Suezkanalen.
1 700 f.Kr. - Egyptierna bygger ytterligare en kanal vid Wadi Haifa vid Nilen som förlänger möjligheterna till sjöfart på Nilen.
600 f.KR. - Den 260 miles långa Vildgåskanalen byggs i Kina. Denna kanal förbinder Gula Floden med Huaifloden.
400 f.Kr. - Ungefärligt datum för när kanalen Hang-kou, Han-diket, byggdes som en förbindelse mellan floderna Huai och Yangtze i Kina.
103 f.Kr. - Romarna bygger en kanal från den franska staden Arles till Medelhavet.
102 f.Kr. - Marius bygger en kanal mellan floden Rhône i Frankrike och Medelhavet.
66 e.Kr. - Kejsar Nero börjar bygga Korintkanalen.
120 - Romarna i Storbritannien börjar bygga Foss Dyke, en kanal mellan staden Lincoln och floden Trent.
250 - Ortonaindianer börjar bygga en kanal tvärs över Florida.
600 - Byggandet av Kejsarkanalen i Kina startar.
610 - Kejsarkanslen blir färdig.
983 - Chaio Wei-yo bygger den första kända kammarslussen på Kejsarkanalen i Kina.
1065 - Holländare bygger en kanal med enkla slussportar.
1373 - Holländare bygger den första kända dubbelslussen på floden Lek i staden Vreeswijk.
1396 - Den första "riktiga" dubbelslussen byggs i Dammes i Belgien.
1481 - Bröderna Domenico i Viterbo bygger de första slussportarna med luckor för att tappa ur vatten ur slusskammaren.


Källor: http://www.history.rochester.edu/canal/bib/whitford/old1- 906/vol2/part5.html, Nationalencyclopedien, Wickipedia, med flera.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till startsidan.

 

Denna sida ändrades senast