Himleån

Kanal mellan den gamla staden Ny-Varberg och havet.

Kort historia:
Cirka tre kilometer norr om Varberg, där Himleån sammanflyter med Munkån, anlades omkring år 1400 Ny Varberg, eller Nyby. Platsen valdes med omsorg, då man dels kunde använda Himleåns utlopp i havet för transport av gods och varor från de fartyg som ankrat i lä av Getterön, och dels kunde man använda de två åarna som vallgrav. Den vallgrav som behövde grävas blev alltså inte så lång. Men med tiden grundades Himleåns utlopp i havet upp, ån blev smalare varför man tvingades gräva en kanal ut till havet. Denna kanal blev mer än 700 meter lång och grävdes mellan nio och tio meter bred. Kanterna kläddes med sten. Kanalen grävdes helt vid sidan om åns gamla utlopp.
Man kan utgå ifrån att kanalen användes fram till 1612 då staden Nyby övergavs.
Himle kanal bör alltså ha varit en av de första kanalerna i Danmark och Sverige. Halland var ju danskt på den tiden.


Himleån möter Munkån vid Lindhovs gård.

Vy från mitten av kanalen uppströms.

Vy västerut, mellan trädgrenarna skymtar den moderna järnvägsbron.

Vy västerut från mitten av kanalen.

Himleån möter Munkån vid Lindhovs gård.

Vy från mitten av kanalen uppströms.

Vy västerut, mellan trädgrenarna skymtar den moderna järnvägsbron.

Vy västerut från mitten av kanalen.


© Bilderna tagna 2002 av Bosse Arnholm


Källor: Yngve Rollofs bok Sveriges Inre Vattenvägar, del 1 1977. Yngve Rollof har i sin tur hämtat uppgifterna från Albert Sandklefs Varbergs historia från 1963.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast