Kanal från Hillen

Kort historia:
Sjöarna Hillen och Algunnen norr om Lammhult i Småland sänktes under 1880-talet med 1,2 meter. Detta skedde genom att utloppet mot Rydasjön rensades och kanaliserades. Kanalen blev 240 meter lång.


Källor: Yngve Rollofs bok Sveriges Inre Vattenvägar, del 1 1977.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19