Hemsjö kanaler

Vid Mörrumsån i Hemsjö vid den så kallade Kungsforsen finns flera kanaler. Alla samlar eller samlade vatten till olika kraftuttag.
Äldst är sannolikt den 75 meter långa grävda kanalen som från slutet av 1870-talet ledde Mörrumsåns vatten fram till ett vattenhjul vid Angölsmåla Benstamp. Verksamheten vid denna benstamp drogs igång 1877. Här fanns även en kvarn och från 1910 en spånhyvel. Vid första världskrigets utbrott 1914 upphörde benmjölstillverkningen, men kvarnrörelsen fortsattes.
1944 startades i stället tillverkning av trälådor här. Man tillverkade fisklådor, tomatlådor och jordgubbslådor. Detta år ersattes det gamla vattenhjulet av en turbin. Denna verksamhet pågick fram till 1981, varefter bygganderna förföll. Den gamla stampen restaurerades 1994.

1895 köpte Olofströms Stålpressnings AB flera gårdar med vattenrätt vid Övre Hemsjöfallen. Man påbörjade byggandet av en kraftstation, men detta fullföljdes inte då företagets ägare, Gustaf de Laval, missbedömt försäljningen och därmed intäkterna från sin nya mjölkningsmaskin. På initiativ av Dr Ekström bildades Hemsjö Kraft AB som 1906 köpte man vattenrätterna och det påbörjade bygget från Stålpressnings AB för en miljon kronor. Byggarbetena fortsattes och redan vid årsskiftet 1907 - 1908 kunde Hemsjö Övre kraftverk tas i bruk med tre av fyra planerade turbiner.
En 1 800 meter lång och cirka 4 meter djup kanal leder delar av Mörrumsåns vatten fram till kraftverket. Fallhöjden är 15 meter och på sina ställen går kanalen 10 meter över den omkringliggande marken.
Hösten 2005 tömdes kanalen på vatten och rensades.

1916 började Hemsjö Kraft AB bygga en kraftstation vid det nedersta Hemsjöfallet. Den högtidliga invigningen av denna station förrättades av kung Gustaf V i oktober 1917. Vattnet kommer till stationen genom en 1 200 meter lång grävd kanal med en fallhöjd på 12 meter.

1920 köptes Hemsjö Kraft AB upp av Sydsvenska Kraft AB, och båda kraftstationerna är ännu i drift.


Gammalt vykort med motiv från kanalen.

Hemsjö övre kraftstation.

Kraftverket under byggnadstiden.

Gammalt vykort med motiv från kanalen.

Hemsjö övre kraftstation.
Bilden har stältts till förfogande av Karlshamns kommun.

Kraftverket under byggnadstiden.
Bilden har stältts till förfogande av Karlshamns kommun.


Källor: Karlshamns kommuns hemsida
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19