Havstonäsets kanal

Havstonäset ligger på den nordöstra delen av Ammerön i Bräcke kommun i Jämtland. Det är en relativt stor halvö i Revsundssjön med bara ett smalt näs som förbindelse med Ammerön.
Den lilla vägen ut på Havstonäset går över en vägtrumma över den gamla kanalen, som än idag är farbar med kanoter vid högvatten. Detta trots att mycket material från slänterna rasat ner. Det största hindret för båtar är dock den vägtrumma som lades dit då vägen byggdes.

Om kanalen finns denna historia finns att berätta. Citat ur Per Perssons bok Revsunds socken, del ett:
På en sockenstämma 1771 påyrkade kyrkoherde Nordenström grävandet av en kanal genom Havstonäset för att frälsa deras liv som i kyrkofärder och andra sjöresor, stå i mycket fara för stormväder i Grimnäsfjärdarne. Företaget blev dock icke av förrän en större olycka skett".
"År 1780 den 4 juli förliste Mälgåsbornas stora kyrkbåt på Skurufjärden i närheten av Öster-Grimnäs i en svår storm vid färd från kyrkan, varvid alla medföljande i båten, 15 personer drunknade.
Den förfärliga olyckan sägas hava orsakats i viss mån av att de flesta manliga deltagarna i färden voro mer eller mindre berusade. Det rådde på den tiden det bedrövliga bruket att varje man med sig hade en brännvinsflaska på kyrkofärden. Det dracks och bjöds flitigt på dessa färder. Det var sällsynt att man kom hem nykter från kyrkofärden. Så berättas det också ha gått till på denna dödsfärd. Man hade druckit betydligt i kyrkstallarna och även under hemfärden. Då de nådde "Näbbsanden", en sandudde på Hafstosidan vid början av Grimnässundet satte de i land. Där togs ytterligare "mod" ur flaskan.
Då färden åter skulle anträdas insåg de flesta av kvinnorna faran och vägrade följa med samt ville gå runt sjön och över vid Ammer, men de rusiga männen tillät icke detta utan återförde dem i båten med våld. Någon eller några synes dock hava sprungit sig fri.
Sedan fortsatte färden i den förfärliga stormen genom Grimnässundet och till mitt för början av Fläckberget strax söder om Grimnäsbyn, där började katastrofen.
En ung dotter till dåvarande ägaren av Öster-Grimnäs, Annika Mickelsdotter, som i den sena aftonen vallade getterna på Fläckberget blev då vittne till den beklagliga händelsen. Hon fick höra skrik och nödrop från sjön och sprang fram på bergbranten. Hon blev då vittne till den förtvivlade slutkampen.
Båten hade börjat ta in vatten och kvinnorna hade tömt sina "kyrkaskar och öste med dem för att hålla båten läns, men inom kort syntes det komma en stor våg och spolade bort rorsmannen. Då båten blev utan styre lade den sig snart tvärsföre med långsidan mot stormen, varefter en efter annan sköljdes ur båten tills ett par tre personer voro synliga. Dessa hade stuckit armarna i årtullsvidjorna, de drunknade även de under det båten vräktes ända bort till Mälgviken, men deras lik hängde kvar. Modern till en liten gosse hade vecklat in honom i sina kjolar då hon såg döden för ögonen".


Källa: Bräcke Turistbyrås hemsida
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19