Havsjökanalen

Havsjökanalen tar sin början strax nedströms Stora Havsjön och är konstruerad på likartat sätt som Älvsjökanalen med en damm i Havsjöälven och utlagd med så litet fall som möjligt, vilket inneburit att kanalen genom sina kringgående rörelser blivit omkring fyra kilometer lång för att kunna leda vattnet till slipmassefabriken medan det fågelvägen bara är lite drygt halva sträckan.

Bild 24

Bild 1


Vandringen längs kanalen inleddes med ledning av uppgifterna i Riksantikvarieämbetets Fornsök och startade därmed mitt på kanalen och gick motströms. Någonstans därinne i grönsakerna ska den vara.
Men tragiska händelser verkar ha utspelat sig här. Kom siste man som besökte platsen aldrig tillbaka och hämtade cykeln? Är han kvar därinne?

Bild 2

Bild 3

Bild 4


Det var inte så långt från vägen tills kanalen dök upp. Marken är lite sank och kärrig och kanalen är rätt igenvuxen. Efter ett par hundra meter dyker en vattenspegel upp. Förmodligen en naturlig pöl. Marken är rätt plan på den här sträckan så här är kanalen en ren utgrävning utan upplagd kanalbank.

Bild 7

Bild 18

Bild 12

Bild 11


Även moderna vägbyggare undviker gärna att dra vägar över höjder kanalen följs delvis av en väg. Den ligger på sina ställen inte längre bort än ett ölburkskast och har här och där till och med tillåtits att förstöra kanalen. Annars känns konstruktionen bekant från Älvsjökanalen med en trevlig kanalbank, ibland upplagd med sten.

Bild 09

Bild 16

Bild 17


Vandringen längs Älvsjökanalen gjordes under älgjakten hetsiga början - en tid när man helst inte ska vandra i Värmlandsskogarna. Dessbättre pågick ingen jakt vid Bosjön, så den älg som skådades hade valt rätt. Men vad är det för någon som lämnat visitkortet på bilden längst till höger? Kan det vara en björn? Kan det förklara den kvarlämnade cykeln?

Bild 20

Bild 22

Bild 25

Bild 28

Bild 30


Tiden började bli knapp så det fick bli bilåkning till kanalens källa Stora Havsjön. Bilden längst till vänster.
Från regleringsdammen ser man ner över Havsjöälven. Andra bilden från vänster.
Ett hundratal meter nedströms finns så den damm varifrån Havsjökanalen utgår. Tredje bilden från vänster.
Havsjöälven rinner här fram genom en djup dal där det bör ha varit möjligt att dämma ganska högt, så dammen har kanske varit högre än vad man kan skymta på bilden. Fjärde bilden från vänster.
Dammen ligger rakt nedanför torpet på Dammkullen. Bilden näst längst till höger visar dammvallen där kanalen börjar och på bilden längst till höger ser man älven vid platsen för dammen.

Kanalarmen till sågen

Bild 21

Bild 23

Bild 24

Bild 24


Vid nästa Bosjöbesök nästan två veckor in i november spårades Havsjökanalen upp där den löper längs Bosjöns västra sida. Här i den branta sluttningen är kanalen välbevarad och det är lätt att ta sig fram längs den. Vandringen går söderut tills platsen där tuben ner till sågen återfinns.

Bild 21

Bild 23

Bild 24

Bild 24


Med god vilja kan man föreställa sig att det är nerför backen här som tuben gick. Bilden längst till vänster.
Av själva sågen nere vid sjön återstår bara några fundament och stenblock. Andera bilden från vänster.
På tredje bilden från vänster ser man utloppet från turbinen som drev sågen. Platsen fungerar dessvärre som lokal soptipp.

© Text och bild 2007 av Åke Johansson


Källor: Andersson, Ingvar: Uddeholms historia, Stockholm 1960. Furuskog, Jalmar: De värmländska järnbruken, Filipstad 1924. Lagerlöf, Nils (red): Sunnemo socken, Karlstad 1953. Möller, Carl: Bondbönekungen, Sthlm 1940. Mörling, Staffan: Skogsbana, 2:a uppl, Borås 1977. Värmland förr och nu 1968, årsbok Värmlands fornminnes- och museiförening, Ystad 1968. Värmlands skogsbruk fordom och nu, Värmlandsutställningen 1929, Filipstad 1929. Åke Johanssons egna kanalvandringar oktober-november 2007.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19

z