Västra Hästholmens fästnings kanal

Denna kanal sprängdes under åren 1880 till 1905 som ett skydd för den fästning som byggts på Västra Hästholmen under åren 1862 till 1879. Samtidigt med kanalen anlades en vågbrytare utanför Hästholmens västra och norra sidor som skydd mot fientlig landstigning.
Redan tidigare fanns en rad befästningar i den blekingska övärlden som skydd för den örlogsbas som byggdes i Karlskrona med start på 1680-talet.
Det var då Karlskrona blev huvudbas för den svenska örlogsflottan. Sverige hade på den tiden flera besittngar runt södra Östersjön och Karlskrona låg bättre till för att skydda dessa än vad Stockholm gjorde.
Men från 1800-talets mitt tog ångan över som den viktigaste drivkällan för örlogsfartyg som dessutom började byggas i stål. För att skydda basen i Karlskrona blev det då nödvändigt att kraftigt bygga ut försvaret ute i skärgården.
Redan tidigare fanns militär och kanoner på Västra Hästholmen, men de nya maskindrivna och stålbyggda örlogsfartygen krävde kraftigare försvar vilket tvingade den svenska flottan att bygga ut försvaret av deras starkaste bas.
Idag används kanalen mest av kanotister.Paddling genom kanalen.

© Bilderna tagna av Ulf Johansson

2008 tog regeringen beslutet att Västra Hästholmen skulle säljas tillsammans med tio andra försvarsanläggningar. För fyra andra anläggningar krävdes fler utredningar innan beslut kunde tas om försälning.
Nu har Statens Fastighetsverk, SFV, utrett försäljningarna och börjar förbereda hur denna försäljning skall ske.
- Vi har nu kommit så långt att vi kan ta kontakt med eventuella köpare, berättar Frida Lindqvist som på SFV har hand om försäljningen av bland annat Västra Hästholmen.
- Västra Hästholmen har inget kulturhistoriskt eller annat skydd som hindrar, men å andra sidan är ön så liten att det kan bli svårt för en privat köpare att exempelvis bygga ett hus eller en brygga där. Hela ön är strandskyddat område.
- Vi skall börja med att ta kontakt med Karlskrona kommun som kanske kan vara intresserat av att göra ett turistmål av ön, avslutar Frida Lindqvist.Bilderna tagna 2015 av Ralf Sass från vägbanken väster om kanalenKällor: Statens fastighetsverks hemsida och magasinet Kulturvärldens hemsida, samtal med Frida Lindqvist på SFV 2015.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 15-03-27