Härnösands kanaler

Östra kanalen går mellan Härnön och Mellanholmen. Västra kanalen mellan fastlandet och Mellanholmen.

Kort historia:
Kanalerna på ömse sidor Mellanholmen är från början naturliga farleder har använts som sådana sedan urminnes tider. Landhöjningen har dock gjort att de senare kanaliserats.
Östra kanalen muddrades och fick en stenkaj 1850. Nya arbeten påbörjades 1851, nu med statsbidrag och under ledning av löjtnanten Elworth. Under tre års tid muddrades farleden till ett djup av 12 fot och en bottenbredd av 30 fot. Den bearbetade längden var 683 meter.
I samband med dessa arbeten byggdes den första bron mellan Härnön och Mellanholmen. Det blev en något märklig vindbro som i mitten av kanalen vilade på en fällbar stolpe för att kunna öppnas. Denna bro ersattes av en svängbro 1890.
Idag är det främst Västra kanalen som används för fartygs- och båttrafik. Den rensades, muddrades och sprängdes 1956 och fick då en längd av 300 meter, en bredd av 11,5 meter och ett djup på 4,7 meter. Över kanalen går en klaffbro med en segelfri höjd av 2,5 meter. Längre norrut över Nattviken finns en bro med 4 meters segelfri höjd. Även denna bro är öppningsbar.

Bilder från Östra kanalen:

Kanalen sedd mot norr

Kanalen sedd mot norr

Kanalen sedd mot norr

Kanalen sedd mot norr

Kanalen sedd mot norr

Kanalen sedd mot norr

Kanalen sedd mot norr

Vy över kanalen  mot residenset

Kanalen sedd mot söder

Kanalen sedd mot norr

Vy över kanalen mot residenset

Kanalen sedd mot söder

© Bilderna tagna 2001 av Anders Arnholm

Bilder från Västra kanalen:

Norra inloppet sett från kanalen

Båthamnen vid norra inloppet

Bron mitt på kanalen sedd norrifrån

Norra inloppet sett från kanalen

Båthamnen vid norra inloppet

Bron mitt på kanalen sedd norrifrån

Bron mitt på kanalen sedd norrifrån

Bron mitt på kanalen sedd norrifrån

Bron mitt på kanalen sedd norrifrån

Bron mitt på kanalen sedd norrifrån

© Bilderna tagna 2001 av Anders Arnholm


Källor: Nordisk Familjebok, 1929, Yngve Rollofs Sveriges Inre Vattenvägar, del 2, 1978.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast