Hallsnäs kanal

Kanalen ger en segelled mellan sjön Örkens norra och södra del.

Kort historia:
Sjön Örken, norr om Växjö, är en av Mörrumsåns källsjöar.
På sjön förekom under 1800-talet en livlig båttrafik för att forsla virke och allehanda förnödenheter.
I den nordligaste delen av sjön går Hallsnäs ut och från denna tvärs över sjön en flottbro som hindrade pråmtrafiken. För att komma runt detta hinder grävde man 1897 till 1898 en kanal genom Hallsnäsparken. Kanalen blev cirka 200 meter lång, 5 meter bred och med ett djup av 2 meter.
Sedan denna kanal öppnats startades regelbunden ångbåtstrafik mellan Ramkvilla i sjöns nordligaste del och Braås vid dess sydligaste spets.

Kanalen är ännu farbar, även om en fast modern bro begränsar den fria höjden.

 

Nya bron

Gammalt brofäste

Kanalen sedd från nya bron.

Nya bron sedd från gamla brofästet.

Det södra gamla brofästet sett från det norra gamla fästet.

Kanalen sedd från nya bron.

Det norra gamla brofästet i förgrunden och den nya bron i bakgrunden.

De gamla brofästena sedda från nya bron.

Det norra gamla brofästet i förgrunden och den nya bron i bakgrunden.

De gamla brofästena sedda från nya bron.

Vy västerut från mitten av kanalen.

Vy från norra infarten in mot kanalen.

Dämme

Vy västerut från mitten av kanalen.

Utfarten mot norra delen av Örken

Vy från norra infarten in mot kanalen.


© Bilderna tagna 2002 av Bosse Arnholm


Källor: Yngve Rollofs bok Sveriges Inre Vattenvägar, del 1 1977.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19