Hällaryds kanal

1898 bestämde sig kvarnägaren i Hällaryd, Carl-Axel Adolphsson, för att bygga en kanal fram till sin nybyggda kvarn. Vattnet i Solgenån räckte inte till för att driva kvarnen som han önskade.
Han bestämde sig för att gräva en cirka 1,5 kilometer lång kanal bredvid Solgenån från ett stycke uppströms där Lillån startar. På detta sätt räknade han med att få tillrcäkligt med vatten till sin kvarn.
Men det var inte lätt att få ihop pengar till detta äventyr. Han fann dock på råd. Han sålde aktier i bygget till ortsbefolkningen och så kunde bygget starta.
Kanalen grävdes helt för hand, även om man tvingades spränga bort en del berg. Den slutade i ett fyra meter högt fall vid kvarnen. Här drev vattnet i första hand kvarnen, men även turbiner som gav elkraft.
Från början var kanalen 1 meter bred vid botten och 2 meter bred vid ytan, men redan 1899 vidgades den och tilloppet. Kanalbankarna tätades med pinnmo och dy och på vallen mot ån planterades även korgpilar som förstärkning. På sina ställen blev kanalen dubbelt så bred.
Man hade tänkt sig att vattenföringen på detta viset skulle öka kraftigt. Men den efekten uteblev.
Så var det fram till 1961 då delar av vallen mellan kanalen och Solgenån rasade och den som då drev kvarnen inte ansåg det lönsamt att restaurera kanalen. I stället elektrifierades kvarnen.
1976 upphörde kvarndriften och kvarnen revs. I samband med detta restaurerade Vetlanda kommun kanalvallen och kommunen fortsätter med underhållet.
Sedan 1982 finns ett minikraftverk och ett snickeri där kvarnen en gång låg.

Solgenån sedd nedströms där kanalen startar

Solgenån sedd från vallen mellan ån och kanalen

Nuvarande kraftverket där kanalen mynnar ut i Solgenån

Solgenån sedd uppströms från där kanalen slutar

© Bilderna tagna 2012 av Ingemar Nordlund

Kraftverk och snickeri där kanelen slutar

Här regleras kanalens nivå

Kanalidyll med kanotramp

Kanalidyll

© Bilderna tagna 2012 av Ingemar Nordlund
Kanalidyll

Kanalidyll

Kanalidyll

© Bilderna tagna 2012 av Ingemar Nordlund

Kanalidyll

Kanalidyll

Kanalidyll

Dämme med kanotramp

© Bilderna tagna 2012 av Ingemar Nordlund


Källor: Artikel i tidningen 14 Dagar som ges ut av journalistlinjen vid Ädelfors folkhögskola, samt Hembygdsföreningens skylt vid kraftverket.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19