Grydå kanal

Kort historia:
Grydå kanal grävdes omkring 1860 för att sänka vattennivån i Rolstorpssjön, Gårdsjön och Vesslarpsjön. Initiativtagare var herrana Truls Månsson i Rolstorp, Per Månsson i Vesslarp och Niklas Olsson på Stora Björkeröd. Mycket mark vanns genom säkningen av sjöarna.
Kanalen har avänts för att flottning av timmer från sjöarna till sågverket i Stora Björkeröd.
Kanalen går igenom en tunnel som har 1,4 meters takhöjd och är 1,6 meter bred. Tunneln är 36 meter lång.

Kanalvy uppströms från bron över den lilla vägen.

Kanalvy vidare uppströms.

Kanalvy vidare uppströms.

Tunnelns västra mynning.

Tunnelns västra mynning.

Kanalvy uppströms från bron över den lilla vägen.

Kanalvy vidare uppströms.

Kanalvy vidare uppströms.

Tunnelns västra mynning.

Tunnelns västra mynning.

Kanalvy mot öster från östa tunnelmynningen.

Kanalvy längre österut.

Östra kanalmynningen sedd från öster.

Vy österut från ostlig vägtrumma.

Det ostliga vägtrummans västra mynning.

Kanalvy mot öster från östa tunnelmynningen.

Kanalvy längre österut.

Östra kanalmynningen sedd från öster.

Vy österut från ostlig vägtrumma.

Det ostliga vägtrummans västra mynning.

Vy österut från kanaltunnelns tak.

Tunnels överdel sedd från öster.

Vy västerut från tunnels tak. Här ses den lilla bryggan varifrån man kan se in i tunneln.

© Alla bilderna tagna 2009 av Bosse Arnholm

Vy österut från kanaltunnelns tak.

Tunnels överdel sedd från öster.

Vy västerut från tunnels tak. Här ses den lilla bryggan varifrån man kan se in i tunneln.

 


Källa: Skåneledens hemsida
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19