Grötviks kanal

Grötviks småbåtshamn anlades i det gamla stenbrottet av arbetslösa stenhuggare 1936-39. Hamnen invigdes strax före andra världskrigets utbrott och några dagar senare blockerade man hamninloppet med en skuta som skulle sänkas om det blev invasion.
Namnet Grötvik kommer troligen från ordet gryta. Hamnen är ju en naturlig gryta i kusten.
Innerhamnen anlades i ett angränsande stenbrott 1972-73

Ingemar Nordlund

Vy norrut från bron vid Björkbornsvägen

Vy norrut från bron vid Björkbornsvägen

Vy norrut från bron vid Björkbornsvägen

Vy norrut från bron vid BjörkbornsvägenKällor: Ingemar Nordlund, text och bild.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 15-11-02