Gräsmarks kanal

Kanal mellan sjöarna Udden och Rottnen.

 

Kort historia:
I kolbristens tid vid mitten av 1800-talet flyttades många järnbruk till västra Värmland där det fanns gott om orörd och användbar skog. För att underlätta transporterna till sitt järnbruk i Högfors grävde Kymsberg Bolag år 1862 en kanal mellan sjöarna Rottnen och Udden vid vars strand bolaget hade ett kolupplag. Detta kolupplag användes även av Rottneros.
Järnbruket omvandlades till cellulosafabrik 1873 som brann ner några år senare och då byggdes i stället ett träsliperi vilket i sin tur brann ner 1905. Efter det byggdes ingen ny fabrik utan kraften från forsen utnyttjades i en kraftstation. Numera leds vattnet i Kymsälven i ett komplicerat tunnelsystem till Kymmens kraftverk.

© Bilderna tagna 2016 av Åke Johansson

Vägen till Sunne skär avkanalen vid utloppet i Rottnen, men vägtrumman är tillräckligt grov för att tillåta passage med små båtar.

Rottnens vattenstånd är reglerat och varierar, men i kanalen finns ett skibord som stabiliserar vattennibån i Udden.

Kanalen norrut.

Utloppet i Rottnen med Gräsmarks sågverk i bakgrunden.Källor: Beskrifning öfver Gräsmarks Socken Wermlands län af Jan Magnusson och Olof Jönson 1866 i nytryck, 3:e upplagan, 2:a tryckningen, Gräsmark 1999/2000 förmedlat av Åke Johansson.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 16-09-08