Karöströmmen
Granfjärdenkanalen

Denna kanal var väl snarare ett sund innan man för bra länge sedan byggde en väg tvärs över. Under den lilla bron över sundet lämnades en öppning på cirka 2,5 x 2,5 meter som hindrar vattengenomströmningen. Ett sjökort från 2004 anger dock den seglingsfria höjden för bron till 6,5 meter. I detta sjökort anges också 0,4 meter som minsta djup i strömmen. Detta har resulterat i igenslamning vilket gör att det bara finns små motorbåtar och några få braxar kvar i Granfjärden.

Förr var det sannolikt farbart även mellan norra Granfjärden och Snesslingefjärden och vidare ut mot öppet vatten norrut.


Källor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19