Eskils kanal

Går mellan Stora och Lilla Rösö och fastlandet och är en skyddad snabbled mellan Önnereds och Fiskebäcks hamnar.

Kort historia:
Under den stora byggruschen på 1960-talet fick Göteborgs stad tillstånd att fylla ut den så kallade Önneredstippen mellan Önnereds hamn och Fiskebäck och innanför de två Rösöarna. Två vattendomar, den första från 1964 och den andra från 1966, anger att en ränna skall bibehållas mellan fastlandet och Rösöarna. I domen från 1966 anges att rännan skall ha ett minsta djup av 3 meter, en bottenbredd på sju meter och en minsta bredd vid vattenytan på 12 meter vid medelvattenstånd.
Önneredsrännan blev namnet på kanalen från början.
Denna ränna slammade dock snabbt igen och i slutet av 1970-talet blev läget akut.
Fiskaren Eskil Magnusson skapade då den opinion som fick rännan muddrad till sitt rätta djup och bredd, och 1982 döptes den officiellt om till Eskils kanal.

Problemen upphörde dock inte med detta. Lodningar i början av 2000-talet visar att djupet ligger runt 1,7 meter! Det saknas alltså mer än en meter till fastlagt djup.
Detta har ånyo väckt opinionen i området och under 2002 skall en kommunal utredning visa vad som kan och skall göras.


Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

? km

0 m

0

? m

? m

? m

Fri höjd

5 knop


Eskils kanal
Eskils kanal med Önnereds brygga i förgrunden.

© Bilden tagen 1999 av Bosse Arnholm

Eskils kanal
Infarten från Fiskebäck

© Bilden tagen 1999 av Bosse Arnholm

Eskils kanal
Kanalens "raksträcka" när man kommer från Önneredshållet.

© Bilden tagen 1999 av Bosse Arnholm

Eskils kanal
Önnereds småbåtshamn från Eskils kanal.

© Bilden tagen 1999 av Bosse Arnholm

Eskils kanal
Rösö-sidan av Eskils kanal och Önnereds hamn är som ett fiskeläge.

© Bilden tagen 1999 av Bosse Arnholm


Källor: Egna iaktagelser och artiklar ur Göteborgs-Posten, samt sjökort från Sjöfartsverket.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Göteborgssidan.

 

Denna sida ändrades senast