Söderköping

Slussen i Söderköping byggdes 1832 som en av de sista. Den byggdes dock på lös grund och riskerade att rasa samman. 1847 byggdes en ny sluss i ett östligare läge närmare Ramunderberget..Slussens historiska nman är Söderköping.

Söderköpings sluss kan vara knepig på östgående. I Söderköping låg den ursprungliga slussen närmare staden men efter ett ras byggdes den nuvarande. Kommer man på östgående måste man först ligga lite styrbord i leden och sedan göra en svag babordsgir för att ta ut riktningen och sedan en styrbordsgir för att få med sig akterskeppet in i slussen.
Ligger det mycket båtar i gästhamnen ovanför kan detta vara nog så spännande. Även här ryker både färg och friholtar då man ofta påbörjar styrbordgiren för sent. På västgående var det vanligt att vi törnade i slussväggen på babords sida och tog alltsom oftast några friholtar med oss.

Fredrik Lundström

Träbåtsslussning i Söderköping

Träbåtssamling i Söderköpings sluss.

© Bilden tagen 2002 av Olle Sewerin


 

Vi närmar oss Söderköpings sluss. Stadens östra hamn till vänster i bilden.

Slussen skymtar i grönskan

Slussen med sina vackra omgivningar

Vi närmar oss Söderköpings sluss. Stadens östra hamn till vänster i bilden.

Slussen skymtar i grönskan

Slussen med sina vackra omgivningar

© Bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm

Nedslussad segelbåt lämnar slussen

Öppna portar välkomnar oss

Nedslussad segelbåt lämnar slussen

Öppna portar välkomnar oss.

© Bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm


Källor: Fredrik Lundström, jungman på Rederi AB Göta Kanals båtar 1999 och 2000, samt en rad böcker och andra informationskällor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Götakanalsidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19