Motala

Motala är starkt förknippat med Göta kanal och grundades av Baltzar von Platen, mer eller mindre för kanalens behov. Han byggde staden i solfjädersform med skärningspunkten ett stycke ut i Motalaviken. Just i denna skärningspunkt finns numera en fontän.
von Platen grundade inte bara staden, han grundade även Motala Verkstad, vilken tillsammans med bruket i Forsvik räknas till den svenska industrins födelseplatser. Motala verkstad grundades för att förse kanalbygget med allehanda båtar, maskiner, verktyg och järndetaljer och utvecklades sedan till en verklig storindustri, med en storhetstid långt in på 1900-talet.
I Motala finns kanalbolagets huvudkontor i ett pampigt stenhus vid hamnen.

Sluss och bro i motala

von Platens grav

Bron och slussen i Motala.
© Bilden tagen 1979 av Ingemar Nordlund

Baltzar von Platens grav på kanalbanken i Motala.
© Bilden tagen 2000 av Olle Sewerin

Minnesmärke på kanalbanken i Motala.
© Bilden tagen 2003 av Olle Sewerin

Sluss och bro i motala

von Platens grav

Framme vid Treöresbron som vevas upp för hand. Man kan gissa at bron fått sitt namn av att det förr kostade just tre öre att passera.

© Bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm

Minnesmärke över Otto Edward Carlsund på kanalens södra sida.

Charlottenborgsbron

Charlottenborgsbron

Minnesmärke över Otto Edward Carlsund på kanalens södra sida.
Han var chef för Motala verkstad under dess storhetstid under första halvan av 1900-talet.

Charlottenborgsbron

Charlottenborgsbron

© Bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm

Batltzar von Platens gravmonument

von Platens grav

Järnvägsbro

Järnvägsbro och i bakgrunden bron för riksväg 50.

Batltzar von Platens gravmonument

"Electroluxbron", ett stycke ingenjörskonst från 1914. Handdriven järnbro som ingick i järnvägen mellan Motala och Linköping, en sträcka som senare "bara" blev ett stickspår till Electrolux industriområde. Numera ur bruk och står ständigt öppen.

Järnvägsbro

Järnvägsbro och i bakgrunden bron för riksväg 50.

© Bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm

Sluss och bro i motala

Slussen i Motala med sin bro

Slussbassängen sedd mot öster

Slussen i Motala med sin bro

Slussen i Motala med sin bro

Slussbassängen sedd mot öster

© Bilderna tagna 2004 av Bosse ArnholmSänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Götakanalsidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19