Forsvik

Det var i Forsvik bygget av Göta kanal startade 1811. Slussen blev färdig 1813 och invigdes under stor pompa i oktober det året
Forsvik är även rikt på industriminnen. Här anlades ett gjuteri för kanalbygget och här gjöts många av järnbeslagen för kanalen. Anses tillsammans med Motala verkstad som ju också grundades för kanalbygget som den svenska industrins födelseplats. Numera ett mycket intresant industrimuseum.
I hamnen nedströms slussen finns en kran byggd vid gjuteriet, och ine i slussen finns en klaffbro av gjutjärn byggd 1813. Den är Sveriges första klaffbro av järn och den är fortfarande brukbar. Står normalt i öppet läge, men stängs fortfarande vid speciella tillfällen.
Forsviks sluss är den största i Göta kanal. Den rymmer 1000 kubikmeter vatten, att jämföras med normala 700 kubikmeter.
Den har även den högsta lyfthöjden av enkelslussarna i hela kanalen, 3,5 meter.

Forsviks sluss

Forsviks sluss

Forsviks sluss

Inne i Forsviks sluss går en bro över kanalen.
© Bilden tagen 1979
av Ingemar Nordlund

Kanalångare på väg ut ur slussen.
© Bilden tagen 2001
av Olle Sewerin

"Skepp" på väg in i slussen från nedströms.
© Bilden tagen 2001
av Olle Sewerin

Vy norrut i Bottensjön. Det är Forsviks hamn som syns långt upp mot vänster

infarten till Forsviks hamn i Bottensjön

Manöverhuset för sluss och bro

Vy norrut i Bottensjön. Det är Forsviks hamn som syns långt upp mot vänster

Infarten till Forsviks hamn i Bottensjön

Manöverhuset för sluss och bro

© Bilderna tagen 2004 av Bosse Arnholm

Övre slussportarna på väg att öppnas, liksom den moderna bron.

Slussen sedd från nedströms med de nedre portarna öppna.

Passagerarbåten Sandön på väg in i slussen från nedströms.<BR> Till vänster manöverhuset.

Den gamla järnbrons norra klaff i öppet läge.

Den gamla järnbrons södra klaff i öppet läge.

Övre slussportarna på väg att öppnas, liksom den moderna bron.
Längst till vänster ses den semafor som reglerar trafiken i kanalen uppströms slussen.

Slussen sedd från nedströms med de nedre portarna öppna.

Passagerarbåten Sandön på väg in i slussen från nedströms.
Till vänster manöverhuset.

Den gamla järnbrons norra klaff i öppet läge.

Den gamla järnbrons södra klaff i öppet läge.

© Bilderna tagen 2004 av Bosse Arnholm

Sandön under slussning

Sandön på väg lämna slussen

Den gamla klaffbron har fällts

Den gamla klaffbron har fällts

Sandön under slussning

Sandön på väg lämna slussen

Den gamla klaffbron har fällts

Den gamla klaffbron har fällts

© Bilderna tagen 2004 av Bosse Arnholm

Under slussning

Nutida broöppnare

Norra klaffen öppnad igen

Den gamla kranen i Forsviks nedre hamn

Under slussning uppströms

Under slussning

Nutida broöppnare

Norra klaffen öppnad igen

Den gamla kranen i Forsviks nedre hamn

Under slussning uppströms

© Bilderna tagen 2004 av Bosse Arnholm

Under slussning uppströms

Under slussning uppströms

På väg ut ur slussen

Detta sluss- och brovaktarboställe uppfördes 1914 och är numera kafé

Under slussning uppströms

Under slussning uppströms

På väg ut ur slussen

Detta sluss- och brovaktarboställe uppfördes 1914 och är numera kafé

© Bilderna tagen 2004 av Bosse Arnholm


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Götakanalsidan.

 

Denna sida ändrades senast