Färja över Göta kanal, västgötadelen

Bild

Namn

Plats

Lina

Töreboda

Broar över Göta kanal, västgötadelen

Bild

Namn

Typ

Byggår

Rödesund

Klaffbro

1987

Forsvik

Klaffbro

1813

Forsvik

Klaffbro

1956

Brosundet

Klaffbro

1983

Tåtorp

Klaffbro

1953

Vassbacken

Rullbro

1960

Stång

Rullbro

1956

Jonsboda

Rullbro

1956

Rotkilen

Rullbro

1980-talet

Töreboda

Klaffbro

1950

Töreboda

Klaffbro

1993

Gastorp

Rullbro

1980-talet

Lövsäng

Rullbro

1830-talet

Hajstorp

Rullbro

1830-talet

Riksberg

Svängbro

1997

Norrkvarn

Rullbro

1950-talet

Lyrestad

Klaffbro

1967

Lyrestad

Svängbro

1934

Lyrestad

Svängbro

1908 - 1961

Rogstorp

Rullbro

1993

Sjötorp

Klaffbro

1990

Sjötorp

Svängbro

1934

Lanthöjden

Fast träbro

?


 


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Götakanalsidan.

 

Denna sida ändrades senast