Glysjökanalen

Regleringskanal mellan Övre och Nedre Glysjöarna i Särnatrakten.

 

Kort historia:
Övre och Nedre Glysjöarna sträcker sig cirka 2 mil i nordsydlig riktning. Nordligast ligger Övre Glysjön som . Det är en grund så kallad starrsjö. Nedre Glysjön är en djupare och öppnare sjö.
Det var bönder från Särna och Sörberget som 1854 bildade Norra Glysjöns utdiknings-bolag. De byggde en damm i södra ändan av Övre Glysjön och grävde en kanal från Övre till nedre Glysjön. Syftet var att reglera Övre Glysjön och på det viset vinna slåttermark.
Men när kanalen avsynbades 1878 var den bara halvfärdig. trots detta användes det tänkta slåterområdet under cirka 30 år.


Källor: Särna skogsmuseums hemsida.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19