Gammelkroppa kanal

Urspungligen drev vattnet från denna kanal en stånggång till Sundsgruvorna. Kanalen finns med på den häradsekonomiska kartan från 1883 - 1895.
Detta är numera en kraftverkskanal från Yngen till Östra Skärjen. I kanalens övre del finns en fördämning och några hundra meter från utfallet i Östra Skärjen finns en avslutande fördämning dit en kraftverkstub är ansluten. Från Yngen till kraftverksdammen är höjdskillnaden liten men från kraftverksdammen till Skärjen är fallhöjden mellan 6 och 8 meter. Det verkar som om kanalen fördjupats avsevärt under senare tid (mitten av 1900-talet?) då det ligger mycket sprängsten längs kanalbankarna.
Utmed kanalen ligger en fiskodling som drivs i Fortums regi och som får sitt vatten från kanalen.
På fördämningen ovanför kraftverket finns årtalet 1919 inhugget i en av stenarna. Detta år anges som byggnadsår för kraftverket på Leif Kuhlins hemsida om svensk vattenkraft.

Norra delen av kanalen från Yngen. Bilden tagen mot norr.

Norra delen av kanalen från Yngen. Bilden tagen mot söder.

Dammluckorna i övre delen av kanalen, ungefär i höjd med skogsskolan. Bild tagen mot söder.

Vägen till Nykroppa korsar kanalen. Bilden tagen söder om bron, det vill säga norrut.

Nedanför bron mot söder

Norra delen av kanalen från Yngen. Bilden tagen mot norr.

Norra delen av kanalen från Yngen. Bilden tagen mot söder.

Dammluckorna i övre delen av kanalen, ungefär i höjd med skogsskolan. Bild tagen mot söder.

Vägen till Nykroppa korsar kanalen. Bilden tagen söder om bron, det vill säga norrut.

Nedanför bron mot söder


Nedanför bron mot söder

Nedanför bron mot norr

Kraftverksdammen mot kraftverket

Tuben ner mot kraftverket

Nedanför bron mot söder

Nedanför bron mot norr

Kraftverksdammen mot kraftverket

Tuben ner mot kraftverket


Kanalen ovanför kraftverksdammen, bilden tagen mot norr.

Kraftverksdammen

Kraftverkets norra fasad

Kraftverkets östra och södra fasader

Kanalen ovanför kraftverksdammen, bilden tagen mot norr.

Kraftverksdammen

Kraftverkets norra fasad

Kraftverkets östra och södra fasader


Kanalens utlopp i Östra Skärjen

Kraftverkets södra fasad

Sten i kraftverksdammen med inhugget årtal

Fiskodlingen

Kanalens utlopp i Östra Skärjen

Kraftverkets södra fasad

Sten i kraftverksdammen med inhugget årtal

Fiskodlingen


© Bilderna tagna 2007 av Åke Johansson


Källor: Åke Johansson, via mail 2007. Diverse hemsidor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19