Futtenkanalen

Även kallad Holmens kanal.
En 2,7 kilometer lång grävd kanal mellan sjöarna Stora och Östra Hästfjorden strax söder om Frändefors i Dalsland.

Den relativt stora sjön Hästefjoden sänktes under åren 1864 till 1868. Då uppstod två sjöar, kallade Stora och Lilla eller Västra och Östra Hästefjorden och för att få full effekt av sänkningen tvingades man gräva en kanal mellan sjöarna. Kanalen blev 2,6 kilometer lång och kallades Holmens kanal, numera mest Futtens kanal.
Hästefjorden sänktes på detta vis med 3 meter och resultatet blev cirka 2 000 ha mark.

Vid kanalen byggdes 1875 en kvarn, Forsane kvarn, som ersättning för kvarnar som förlorat sin kraft vid sjösänkningen. 1897 byggdes ett sågverk i anslutning till kvarnen. Kvarnen byggdes om kraftigt 1929. 1935 förseddes den med vattenturbiner och 1989 installerades ett elkraftverk.

 

Strid om Kvarnen

Under många år har en bitter strid rasat mellan en markägare vid Östra Hästefjorden och ägaren till Forsane kvarn vid Futtenkanalen.
Markägaren hävdar att kvarägaren förorsakar översvämningar av hans marker genom oregelbundna avtappningar av vatten från Östra Hästefjroden och har stämt kvarnägaren på miljonbelopp.
Markägaren har först förlorat i miljödomstolen och 2010 även i miljööverdomstolen. Återstår nu att se om domen överklagas till Högsta Domstolen.

 

Hakerudälvens kanal

Samtidigt ändrades Hakerudsälvens utlopp så att man grävde en kanal till den nya sjön Östra Hästefjorden för dess flöde.

 





© Bilderna tagna 2002 av Jens Marklund


I mitten av oktober 2002 paddlade ett gäng från Tjörns Kajakklubb genom Futtenkanalen. Bland dem Jens Marklund som välvilligt ställt dessa bilder till förfogande.
Läs mer om denna utflykt på Tjörns Kajakklubbs hemsida.


Källor: Jens Marklund 2002, Ingmar Anderssons bok Fjället 1998. ttela.se, 2010. Bebyggelseregistret hos Riksantikvarieämbetet. Norsk/svenska kärnområdet för flodkräfta, InterregIIIA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, 2007.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19