Furö kanal

Furön är en 94 hektar stor ö i Kalmarsund cirka 10 kilometer rakt österut från Oskarshamn.

Kort historia:
Furön har varit bebodd sedan järnåldern och än idag finns en fastboende familj på ön. De övriga husen nyttjas numera som sommarstugor.
1874 byggdes en byggnad med fyr på taket. Där huserade dåtidens lotsar, men 1965 flyttades denna lotsstation in till huvudstationen i Oskarshamn.


Det finns ingen riktig skog på ön, bara enstaka tallar och granar, liksom oxel och rönn. Här finns även några dungar med al. Dessutom finns enbär, slån och nypon. Men större delen är Furön täckt av klapperstensfält utan växtlighet.
På ön finns många lämningar efter mänskliga verksamheter ända från bronsåldern och in i vår tid. Under 1900-talets första hälft syns rester av ett stenbrott. Dessutom finns ett antal gravar, husgrunder, den grävda kanalen och några båtlänningar.Kanalen in till den ganska stora "insjön".


Källor: Oskarshamns kommun och Wickipedia.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 18-03-30