Furillenkanalen


Det var under 1960-talet som företaget Kema Nord utan tillstånd och på annans mark, ersatte den gamla bron över kanalen med en cementtrumma som täcktes med ett tjockt lager grus. På det viset fick man en väg för tung trafik mellan Gotlands fastland och ön Furillen.
Men genom den lilla cementtrumman kunde möjligen små kanoter komma igenom om vattenståndet var nådigt.
Sedan dess har fastlänningar och furillenbor flera gånger försökt återskapa den gamla kanalen mellan ön och fastlandet, vilket de flesta gångerna stupat på de höga kostnaderna. Redan 2002 fick man tillstånd av Gotlands Länsstyrelse att återskapa den gamla kanalen. Sedan dess har försöken att förverkliga återställningen fortsatt.
Ett försök att förmå Kema Nord, som olagligen täppte igen den gamla kanalen, att återställa den nord-sydliga förbindelsen, misslyckades. Företaget vägrade hjälpa till.
Den trånga vägtrumman har minskat genomströmningen av vatten genom den gamla kanalen så mycket att det kraftigt försämrat vattenkvaliteten i Lergravsviken. Detta ledde till att gäddor, abborrar och andra fiskar inte längre kunde leka i viken, vilket lett till en kraftig minskning av fiskbeståndet i området.

Inom Rute Hembygdsförening startades i början av 2010-talet det så kallade Lerviksprojektet med syfte att rädda Lerviken och återställa den så att fiskar åter kunde leka där.
Efter noggranna undersökningar och en gedigen projektbeskrivning fick man totalt 3.6 miljoner i bidrag från EU och dessutom har det lagts ner frivilligt arbete för minst 700 000 kronor.
Man valde att bygga en helt ny kanal längre österut i stället för att rusta upp den gamla igenslammade.
Det blev en mellan 1400 och 1600 meter lång kanal, 10 meter bred och med ett djup mellan 1,5 och 2 meter. Genom näset går kanalen genom en kraftig cementtrumma med en diameter på 3,7 meter. Normalhöjden över vattenytan inne i trumman är cirka 1,5 meter, vilket gör att de flesta styrpulpetbåtarna kan ta sig igenom.
Den nya kanalen var klar under våren 2015.
- Det främsta syftet med kanalen är att få in mer friskt havsvatten i Lerviken, säger projektledaren Roger Flygare. Men samtidigt ökar det möjligheten för båtfarare att ta sig mellan Slite och Fårösund i lugna vatten. Det bör öka båtturismen här vilket kan skapa fler arbetstillfällen i området.

 


Källor: Nättidningen Hela Gotland, 20150415. Rute Hembygdsförenings hemsida och Lergravsprojektets projektbeskrivning, med mera.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 16-01-14