Föllsjökanalen

Kanal från Föllsjön till Nättrabyån vid Tving.

 

Kort historia:
Under 1800-talet torrlades stora arealer i trakterna runt Föllsjön och Tving. Från Föllsjön hade Nättrabyån ett tilflöde med utflöde strax nedströms Tvings kvarn. Delar av denna ås sträckning användes, men större delen av åns lopp ändrades och vattenflödet ökades betydligt. Totalt blev kanalen drygt fyra kilometer lång. Vid den gamla åns norra böj fanns innan detta företag inleddes en ganska stor sjö som helt försvann med utdikningen.


Källor: Vår hembygd III, Tvings socken, utgiven av Tvings Hembygdsförening 1975.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19