Kanalen eller Brokanalen

Kanal mellan Harifjärden och Finnharefjärden.

Kort historia:
Norrsundets Motorbåtsklubb har sedan 1934 haft Finnharen som uthamn. De fyra första åren som arrende, men redan 1938 lyckades man köpa ön och en del av fastlandet innanför.
Farleden från Norrsundet till denna uthamn var ofta utsatt för besvärlig sjö varrför man under 1950-talet med hjälp av bidrag från Hamrånge kommun och Kopparsfors AB skapade den så kallade Hallstensleden. Då anlades även en kanal mellan Finnharen och fastlandet. Denna kanal anlitas främst av stugägare i trakten vid badresor. Bara mindre snurrebåtar kan passera.
Under 1970-talet byggdes en ny bro av metall över kanalen.
2001 breddades kanalen.
I kanalen är 3 knop högsta tillåtna hastighet.


Kanalen söderut från bron

Kanalen norrut från bron

Kanalvy från söder mot bron

Kanalvy från söder mot bron


© Bilderna tagna 2012 av Bosse Arnholm


Källor: Norrsundets Motorbåtsklubbs hemsida och samtal med klubbens ordförande Thomas Malmström, februari 2007.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19