Femörekanalen

Kanal som skiljer halvön Femöre söder om Oxelösund från fastlandet och därmed ger en skyddad farled västerifrån in till Oxelösunds hamn för mindre båtar.

Kort historia:
Kanalen kallas ömsom Femörekanalen och Femöresundskanalen.
Den är en förbindelselänk mellan Marsviken och Badhusviken i Oxelösund.
Kanalen grävdes som nödhjälpsarbete år 1921 för att underlätta transportera främst för fiskare och kustbefolkning som på detta sätt slapp utsätta sig för hårda vindar vid Femöre huvud. Arbetet leddes av ingenjör Gösta Pousette och sysselsatte ett 40-tal annars arbetslösa män.
Idag används kanalen främst av nöjesbåtar.
Kanalen muddrades 1951 och i början av 1960-talet byggdes en ny bro över den och en fiskehamn anlades vid dess östra mynning. Denna fiskehamn har sedan dess förvandlats till en renodlad småbåtshamn.

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

600 m

0 m

0

m

m

1,3 m

2,3 m

3 knop


Kanalen är 6 meter bred.

Östra infarten från Badhusviken

Vy från kanalen mot östra mynningen

Vy från kanalen mot östra mynningen

Vy västerut från mitten av sträckan mellan broarna

© Bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm

Vy österut från västra bron

Utfarten i Marsviken sedd från västra bron

Vy österut från utfarten i Marsviken

Västra bron sedd från västra infarten

© Bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm


Källor: Information från Oxelösunds kommun 2001, Yngve Rollof, artikel i Tidskrift i Sjöväsendet 1961, Sjöfartsverkets Båtsportkort från 2002, samt egna iakttagelser på plats.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19