Fagerönkanalen

Mellan Sandikafjärden och Länsösundet.

Här är fullt farbart med mindre båt. Djupet uppskattas till åtminstone en meter.
Jag vill gärna ha fler upplysningar härifrån.


Källor: Ralf Sass
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19