Fåens kanal

Bevattningskanaler som mynnar i sjön Värmeln vid Edande. Från Värmeln går huvudkanalen norrut till sjön Flagan. Härifrån går en kanal till Nässjön och en till Bytjärnet. Från Nässjön går två kanaler vidare norrut. En till Mölnerud och en till Kronan.
Den sammanlagda längden är 13 kilometer.

Kort historia:
Våren 1875 började Fåens Sjösänkningsaktiebolag gräva kanalen från sjön Flagan ner till Värmeln vid Edane. Redan i december samma år kunde man börja tappa vatten ur Flagan och därmed vinna den första nya åkermarken.
Det var tänkt att hela företaget skulle klaras på tre år för en kostnad på 78 000 kronor. Men först 1898 var arbetena klara och den nya åkermarken kunde därmed delas ut. Då kunde också den totala kostnaden räknas samman till 230 000 kronor.
En av anledningarna till att arbetena tog så lång tid, var att man stötte på betydligt svårare markförhållanden än beräknat. Dessutom låg arbetena nere under flera år på grund av pengabrist.
Allt arbete utfördes av lokalbefolkningen. Kanalen grävdes helt för hand och det uppgrävda fraktades undan med skottkärror man själva byggt. Arbetarnas lön var mellan 1:30 och 1:50 kronor per dag.
På flera ställen stötte man på berg och stora stenar som sprängdes bort. Och på långa stycken måste kanalens kanter pålas för att leran inte skulle rasa tillbaka. En hel del av denna pålning kan fortfarande ses, särskilt nere vid Edane.
Vid forsarna i Edane fanns tre kvarnar och två sågverk som löstes in av Sjösänkningsbolaget innan man kunde gräva.
Flera broar byggdes över kanalen. Av dessa finns två fina valvbroar kvar varav en i Edane. Dessutom finns någon av stenbroarna kvar. De flesta broar som byggdes har ersatts med modernare broar som tål dagens trafik.
Under hela byggtiden såddes hö på den nyvunna åkermarken. Efter skörd auktionerades detta hö ut och de pengar som kom in användes för det fortsatta kanalbygget. Totalt fick bolaget in 130 000 kronor på detta sätt.
Det var först sedan hela kanalbygget var klart 1898 som den vunna marken såldes till aktieägarna. Totalt vann man 528 tunnland åker och några tunnland övrig mark.

Kanalen är som bredast cirka 3 meter nere vid Edane. Den underhålles fortfarande av Fåens Sjösänkningsbolag, som allmänt går under namnet Fåens Sjöbolag. Det officiella namnet i skattehänseende är numera Lägenheten Fåen.
All detta bolags dokumentation, såväl protokoll som kassabokföring, finns kvar och vårdas.
Även kanalen finns kvar och vårdas och merparten av den mark som vanns brukas fortfarande. Marken var dessutom så bra att det dröjde decennier innan man behövde gödsla här.

Fåens kanal byggdes under en besvärlig tid. Det var ont både om mat och arbete i bygden. Kanalbygget blev en injektion som gav bygden ett uppsving av långvarig betydelse.
I kanalen och ingående sjöar finns ingen strandrätt och numera är fisket helt fritt.

 


Källa: Samtal med Leif Nauclér i Byn, mars 2004.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19