Xerxes kanal


Kort historia:
Perserna hade under generalen Mardonius försökt erövra Grekland år 492 f.Kr., men hela den periska flottan hade gått under då den rundade Athoshalvön.
Den persiske härskaren Xerxes ville göra ett nytt försök att erövra Grekland och han ville då försäkra sig om att hans flotta skulle komma fram. Alltså beordrade han byggandet av en 2 kilometer lång kanal över Athoshalvön. Bygget startade 480 f.Kr.
Det enorma bygget leddes av två persiska officerare, Bubares och Artachaees. Artachaees var enligt Herodotos historiska krönika hela 2,15 meter lång, och hade världens starkaste röst. Han var en av Xerxes gunstlingar. Artachaees var chefskonstruktör för kanalen, men blev sjuk och dog innan kanalen hann bli klar. Han begravdes vid kanalen och hela armén hjälpte till att resa en hög över hans grav.
När kanalen var färdig seglade hela flottan igenom och förenade sig med den armé som kommit landvägen. Tillsammans avancerade dessa arméer lång in på grekiskt territorium, förstörde Aten, men blev slutligen slagna av atenarna vilket innebar slutet för persernas erövringståg i Europa.
Och Xrexes kanal över Athoshalvön föll i glömska direkt. Den var inte byggd för annat än att flottan skulle komma fram denna enda gång och dess kanter föll snabbt ner och gjorde sjöfart omöjlig.
Spåren av kanalen försvann helt, utom de som fanns i Herodotos historiska krönika. Somliga historiker ansåg det till och med osannolikt att kanalen ens byggts!
Under åren 1991 till 2000 har dock en grupp forskare från Grekland och Storbritannien undersökt den tänkta kanalsträckningen, både seismiskt och med provborrningar, och funnit bevis för att kanalen verkligen byggts.


Källor: Flera olika sidor på internet.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast