Prut

Den 910 kilometer floden Prut har sin källa nära berget Hoverlia i Ukraina. Den bildar hela gränsen mellan Moldavien och Rumänien och söder om Moldavien bildar den gräns mellan Rumänien och Ukraina fram tills den förenar sig med Donau nära staden Reni.
Flottning förekommer på floden, och den är farbar de sista kilometrarna före utloppet i Donau. Där finns dock inga städer, ingen service och inte mycket att se.

I ett historiskt perspektiv är Prut känt för det fredsavtal som slöts den 22 juli 1711. Det slöts nära Iasi mellan den ryske tzaren Peter I och de ottomanska styrkorna som omringat och grundligen slagit Peters styrkor. Bland villkoren i fredsavtalet tvingades Peter garantera kung Karl XII fri lejd på hans väg tillbaka till Sverige.

Tillbaka till sidan om kanaler och floder i Ukraina.


Källa: Flera olika internetsidor, framför allt Encyklopedia of Ucraine.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Europas kanaler.
Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-12-14