Worcester and Birmingham Canal

Från Worcester Bar i Birmingham till floden Severn i Wocester

Namn

Längd

Fartygslängd

Bredd

Djup

Antal
slussar

Byggår
(Större ombyggnad)

Worcester and Birmingham Canal

47 km

m

m

m

58

 

1791 fick man parlamentets tillstånd att bygga denna kanal som förbinder floden Severn med Birmingham. Kanalen planerades av Josiah Clowes och John Snape och arbetena startade 1792 i Birmingham under ledning av ingenjörerna Thomas Cartwright, John Woodhouse och William Crosley. Men arbetena gick långsamt.
Först 1795 var den klar fram till Sally Oak, 1796 klar till Kings Norton Junction och 1797 var den 2 493 meter långa tunneln vid Wasthill klar och trafik kunde öppnas fram till Hopwood. Först 1807 hade man grävt färdig kanalen fram till Tardebigge där en anslutning till Severn planerades.
Från Birmingham till Tardebigge hade kanalen byggts som "broad", det vill säga för båtar upp till 4,3 meters bredd. Men att bygga 56 så breda slussar visade sig alltför dyrt. Därför byggdes i stället "narrow"-slusser, alltså 2,1 meter breda. De två nedersta slussarna mellan Severn och Diglis Basin byggdes dock som breda.
I december 1815 öppnades så kanalen för trafik i sin fulla längd.
År 1798 byggdes Dudley Canal Line no 2 genom Lapaltunneln för att få förbindelse med Sally Oak. Men här var berget skört och det inträffade åtskilliga ras. Därför stängdes tunneln 1917. Delen mellan Sally Oaks och California hölls dock öppen för transport av tegel från ett tegelbruk där.


Källor: Brian Roberts, Britain's Waterways, 1999. Peter L. Smith, Discovering Canals in Britain, 1997. L.A. Edwards, Map of the Inland Waterways of England and Wales, 1991. E. & R Bailey, The waterways of Britain and Europe, 1990. Charles Hadfield, British Canals, 1979. Dessutom ett flertal webbsidor.

Sänd gärna kommentarer och fler länktips till: Bosse Arnholm

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 


Denna sida ändrades senast 12-11-12