Kanalen mellan Temsen och Severn
Thames and Severn Canal

Denna kanal mellan Wallbridge vid Stroudwaterkanalen i anslutning till floden Severn till Ingleshamslussen vid Temsen är 28.75 miles lång och har 44 slussar, samt den 3 488 meter långa Sappertontunneln. Den är som mest 15 fot bred och som mest ligger den 250 fot under kullens högsta topp.
Kanalen byggdes under åren 1780 till 1789.

Det tog fem år att mestadels med handkraft bygga tunneln. Det var bara ett år längre än beräknat. Sappertontunneln var när den öppnades den 20 april 1789 den längsta tunnel som byggts i Storbritannien.
Kanalen i hela sin längd öppnades för trafik den 18 november 1789.
Trafiken på kanalen blev genast livlig och ökade handeln mellan västra England och Wales med London, till gagn för båda landsändarna.
Denna trafik pågick så gott som oförändrad ända in på 1900-talet då landsvägstransporter tog över. 1927 och 1933 tog parlamentet beslut om att lägga ner kanalen och efter det ökade förfallet. På vissa ställen fylldes kanalen igen och togs åter i jordbrukets tjänst. På andra ställen byggdes nya industrier rakt över den gamla kanalen.

1996 fick British Waterways i uppdrag av Gloucestershire County Council att utreda möjligheterna och följderna av en restaurering av kanalen. Denna studie visade att en restaurering åtminstone av delar av kanalen skulle vara en god affär nationalekonomiskt. Dels med tanke på rekreation och turistindustrien men också tack vare de nya arbeten sådana projekt skulle skapa.
Sedan dess har Cotswold Canals Trust bildats som arbetar för ett långsamt åteställande av kanalerna i området.


Källor: Kanalens egen hemsida, om tunnelns historia och Jim Sheads utomordentliga sida om brittiska kanaler
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12