Kanalen mellan Temsen och Medway
Thames and Medway Canal

De första propåerna om en kanal mellan flottans varv i Woolwich och Chatham kom 1778 och 1799 skrev Ralph Dodd en pamflett som propagerade för en kanal mellan Gravesend och Medway.
Den första - och enkla - delen mellan Gravesend och Higham påbörjades år 1800 och kunde öppnas för trafik redan året därpå. Vid Higham stötte man på de kullar som hela tiden varit den stora nöten för projektet.
Under årens lopp undersöktes en rad olika möjligheter för kanalens sträckning till Strood vid Medway och 1819 påbörjade man bygget av den 3 595 meter långa Stroodtunneln.
Denna var då den längsta kanaltunneln i Storbritannien. Tunneln var alltså 3 595 meter lång, 35 fot bred och 8 fot djup. Dragstigen vid sidan gjordes 5 fot bred. Genom tunneln kunde 60 tons pråmar med en längd av 94 och bredd av 22 fot passera.
I ett försök att öka trafiken på kanalen byggde man år 1830 en mötesplats i tunneln. Detta gjorde man på så sätt att man delade tunneln i två delar och vidgade kanalen där. I stället för en riktigt lång tunnel hade man nu en tunnel på 1515 yards och en tunnel på 2347 yards med en öppning emellan.
Med detta försvann mycket av väntetiderna men inte ens detta gjorde att trafiken ökade markant så kanalbolagets finanser var fortsatt ansträngda.
1844 drog man ett järnvägsspår genom tunneln. Banans ena spår gick på dragstigen och det andra lades ute över kanalen, men inte heller detta hjälpte upp kanalbolagets ekonomi.
1845 köptes kanalbolaget av South-Eastern Railways som 1847 fyllde igen kanalen inne i tunneln och byggde ytterligare ett järnvägsspår igenom, vilket definitivt stoppade all båttrafik.
På övriga delar av kanalen fortsatte båttrafiken fram till 1934.
Tågtrafiken på banan genom tunneln pågår än idag.

1976 bildades Thames and Medway Canal Association som sedan dess arbetat för att återställa kanalen och Stroodtunneln i dess forna glans. Mycket har blivit gjort, men mycket mer återstår trots allt att göra.


Källor: Kanalens egen hemsida och Jim Sheads utomordentliga sida om brittiska kanaler
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12