Bridgwater and Tauntons Canal


Namn

Längd

Fartygslängd

Bredd

Djup

Antal
slussar

Byggår
(Större ombyggnad)

Bridgwater and Tauntons Canal

km

m

m

m

 

Parrett-floden nedströms staden Bridgwater
Kanalen har ingen farbar förbindelse med Parrett. Förr måste alltså allt gods lastas om i Bridgwater.


Vy uppströms från en bro ndströms Bridgwater


Bro över Parret nedströms Brdgwater


Parrett under bron


Parrett nedströms denna bro

Inne i Taunton


Floden Tone inne i Taunton


Bro i Tauntons utkant


Samma bro från andra sidan


Kanalen in mot centrum sedd från bron


Kanalen mellan Taunton och bro nummer 21

© Alla bilderna tagna 2012 av Bosse Arnholm

Vid bro 21


Vy österut från bron


Vy västerut från bron


Bron sedd från väster

Outwood svängbro

Skylt vid bron

Higher Maunsel sluss


Slussen sedd från bron


Vy norrut från bron


Kanalen och slussen från söder


Slussen från söder


Slussen från söder


Källor: Brian Roberts, Britain's Waterways, 1999. Peter L. Smith, Discovering Canals in Britain, 1997. L.A. Edwards, Map of the Inland Waterways of England and Wales, 1991. E. & R Bailey, The waterways of Britain and Europe, 1990. Charles Hadfield, British Canals, 1979. Eget besök på plats 2012.

Sänd gärna kommentarer och fler länktips till: Bosse Arnholm

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 


Denna sida ändrades senast 12-11-12