Staffordshire and Worcestershire Canal

Från Great Haywood på Trent and Mersey Canal till Stourport på floden Severn. Kanalen är en viktig länk mellan två av Storbritanniens viktigaste flod- och kanalområden, nämligen de kopplade till floderna Severn och Trent.

Namn

Längd

Fartygslängd

Bredd

Djup

Antal
slussar

Byggår
(Större ombyggnad)

Staffordshire and Worcestershire Canal

74 km

m

m

m

43

1766 - 1772
1781, 1839

 

Förberedelser bör har pågått sedan ett bra tag för denna kanal när Thomas Bradford Senior, John Baker, Hugh Henshall, Samuel Simcock och James Brindley i januari 1766 utsågs till ingenjörer och planerare för Staffordshire och Worcestershire-kanalen. Även tillstånd att bygga kanalen beviljades av parlamentet detta år och månad! År 1771 var bygget klart och året därefter togs den i bruk.
När Worcester and Birmingham-kanalen öppnades för trafik 1815 fick Staffordshire and Worcestershire-kanalen hård konkurrens. För att möta höll man kanalen öppen för trafik dygnet runt. Ytterligare konkurrens blev det med Birmingham and Liverpool-kanalen öppnade en ny gren till Chester och Merseyside.
Trots den ständigt ökande konkurrensen från både andra kanaler och de allt fler järnvägarna från 1860-talet och framåt lyckades kanalen ge sina aktieägare utdelning fram till sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talen. Man lyckades också hålla bolaget och kanalen vid liv fram till 1947 då den tillsammans med flertalet brittiska kanaler nationaliserades.
1959 fanns planer på att stänga kanalen för all trafik, men kanalen räddades av ansträngningarna från den ideella föreningen Staffordshire and Worcestershire Canal Society. 1968 klassificerades kanalen om från vattenväg till kryssningsvatten och hela kanalen med nära omgivande områden förklarades som bevarandeområde året därpå. Detta har betytt att inte bara kanalen bevaras och hålls vid liv, utan även dess närmaste omgivningar.


Källor: Brian Roberts, Britain's Waterways, 1999. Peter L. Smith, Discovering Canals in Britain, 1997. L.A. Edwards, Map of the Inland Waterways of England and Wales, 1991. E. & R Bailey, The waterways of Britain and Europe, 1990. Charles Hadfield, British Canals, 1979. Dessutom ett flertal webbsidor.

Sänd gärna kommentarer och fler länktips till: Bosse Arnholm

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 


Denna sida ändrades senast 12-11-12