Den kanaliserade floden Severn

Severn är är Storbritanniens längsta flod med sina 354 kilometer.Källan finns på 610 meters höjd överhavet vid Plynlimon bland de Cumbriska bergen i Wales mitt. Med sitt medelflöde på 107 kubikmeter per sekund är den vattenrikast av floderna i England och Wales. Den bildar ett delta som mynnar ut i Bristolkanalen vilken i sin tur mynnar i Keltiska sjön som är en del av Atlanten.

Namn

Längd

Fartygslängd

Bredd

Djup

Antal
slussar

Byggår
(Större ombyggnad)

River Severn

354 km

m

m

m

9

 

Severn har under århundraden varit en viktig sjöfartsled och det brittiska parlamentet har åtskilliga gånger fattat beslut rörande navigeringen här. Några år då sådana beslut fattats är 1503, 1531, 1532, 1772, 1799, 1803, 1809 och 1814.


Källor: Brian Roberts, Britain's Waterways, 1999. Peter L. Smith, Discovering Canals in Britain, 1997. L.A. Edwards, Map of the Inland Waterways of England and Wales, 1991. E. & R Bailey, The waterways of Britain and Europe, 1990. Charles Hadfield, British Canals, 1979. Dessutom ett flertal webbsidor.

Sänd gärna kommentarer och fler länktips till: Bosse Arnholm

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 


Denna sida ändrades senast 12-11-12