Sankey Canal - St Helens Canal

From St Helens till Widnes. Ursprungligt namn var Sankey Brook Navigation.
Sankeykanalen, eller St Helens Canal som den senare döptes om till kan med fog kallas den första moderna kanalen i Storbritannien, eller den första kanalen i Storbritannien som byggdes under den industriella eran.

Namn

Längd

Fartygslängd

Bredd

Djup

Antal
slussar

Byggår
(Större ombyggnad)

Sankey Canal

13 km

m

m

m

10

1754 - 1757
1762, 1829 - 1833

 

I januari 1754 stakade ingenjörerna Henry Berry och William Taylor ut sträckningen för kanalen. Ett år senare blev planerna godkända av parlamentet och i januari 1757 öppnades kanalen för trafik. Den hade fått Storbritanniens första dubbelsluss belägen vid Old Double Lock.
Berry och Taylor insåg under sina efterforskningar att det inte skulle gå att göra kanal av Sankeyfloden. Dels var den alldeles för slingrande, men framför allt rann alltför lite vatten där. Man planerade alltså från början att bygga en helt ny kanal vid sidan om floden. Denna plan fick parlamentet inte veta något om påstås det.
1762 förlängdes kanalen från Sankey Bridges till Fiddler's Ferry och där byggdes en sluss ut till Mersey. På det viset slapp man ifrån den ursprungliga och slingrande utfarten till Mersey som dessutom endast kunde passeras vid högvatten. Denna förlängning var 2,5 kilometer lång.
1829 var det dags med ytterligare en förlängning av anslutningen till Mersey denna gång till Widnes. Charles Vignoles gjorde undersökningen och under åren 1830 till 1833 ledde Francis John William och Thomas Giles bygget som öppnades för trafik 1833.
Under årens lopp byggdes åtskilliga sidogrenar, Penny Bridge-grenen 1770, Gerard's Bridge-grenen 1772, Boardsman's Bridge-grenen och Ravenhead-grenen 1778. Sammanlagt hade dessa sidogrenar ungefärligen samma längd som den ursprungliga kanalen.
Kanalen byggdes från början för en speciell typ av lastbåtar som användes på floden Mersey. Det var ganska flatbottnade och breda segelskutor med ganska höga master. Alla broarna byggdes alltså öppningsbara och när senare järnvägar började byggas byggdes höga viadukter på en del ställen för att både båtar och tåg skulle kunna framföras oberoende av varandra.

1825 föreslog ingenjören Francis Giles att kanalen skulle förlängas över Mesey i en akvedukt och anslutas till Bridgewater-kanalen och Mersey and Irwell Navigation. Men denna förlängning gjordes aldrig.

1845 köpte kanalbolaget upp ett konkurrerande järnvägsbolag och döptes om till St Helens Canal and Railway Company. Kanalen fortsatte att frakta mer gods än järnvägen, men bolaget investerade mer på järnvägar än på underhåll av kanalen. År 1864 tog London and North Western Railway över bolaget och de satsade mycket pengar på att åter sätta kanalen i toppskick.
1898 fylldes kanalen mellan St Helens och Ravenhead igen för att Pilkingtons glasfabrik skulle kunna byggas ut, och från år 1900 minskade trafiken kraftigt på den övre delen. Omkring 1930 stängdes kanalen ovanför Newton Common för sjöfart. Men det förekom fortfarande en rätt omfattande kommersiell sjöfart på den nedre delen, främst för frakt av socker. Denna trafik fortsatte ända in på 1950-talet då även den upphörde.
Hela kanalen avlystes för trafik 1963.

1985 bildades så The Sankey Canal Restoration Society, SCARS, i ett försök att förhindra att kanalen försämras än mer än den redan gjort och dessutom försöka komma igång med nödvändiga upprustningar. SCARS har dessutom föreslagit en 6,6 kilometer lång förlängning av kanalen till Leeds and Liverpool-kanalen för att få en förbindelse med Storbritanniens övriga kanalnät för första gången.
Titta även på SCARS hemsida.


Källor: Brian Roberts, Britain's Waterways, 1999. Peter L. Smith, Discovering Canals in Britain, 1997. L.A. Edwards, Map of the Inland Waterways of England and Wales, 1991. E. & R Bailey, The waterways of Britain and Europe, 1990. Charles Hadfield, British Canals, 1979. Dessutom ett flertal webbsidor.

Sänd gärna kommentarer och fler länktips till: Bosse Arnholm

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 


Denna sida ändrades senast 12-11-12