Regents Canal

Regents Canal förbinder Grand Union Canal med Themsen. Dett sker i numera centrala London i anslutning till Regents Park. Den passerar under ett antal broar och 4 tunlar.

Längd

Fartygslängd

Bredd

Djup

Antal
slussar

Byggår
(Större ombyggnad)

21,5 m

4,3 m

1,1 m

13

1812 - 1820

 

Kort historia:
Grand Union Canal från Midlands till Paddington i London öppnades för trafik 1801 och året därefter föreslogs byggandet av Regents Canal från Paddington till Limehouse vid floden Temsen. 1812 fick projektet tillstånd av parlamentet och samma år startade byggandet.
Under år 1822 hade John Nash presenterat en generalplan för byggandet av av den nya stadsdelen Regents och kanalen blev en del av denna plan. Detaljplaneringen gjordes av James Morgan en av John Nash assistenter. Arbetena påbörrjades 14 oktober 1812 och en första etapp, till Vamden Town öppnades för trafik 1816. Fyra år senare var hela kanalen fram till Temsen vid Limehouse färdig att tas i bruk.
Vid sidan av kanalen hade ett flertal bassänger för lastning och lossning byggts. Flera sådana bassänger tillkom även under de följande åren.

Från början lockade kanalen till sig mycket trafik och var framgångsrik och vinstgivande. 1838 öppnades en direkt järnväg mellan London och Birmingham. Många trodde då att kanaltrakiken här skulle minska lraftigt, men det blev tvärtom. Man lyckades vinna kontrakt på kolfrakten till ångloken!
Under senare delen av 1800-talet vanns dock merparten av de långväga transporterna över till järnvägen och under 1900-talets första decinnier tog landsvägstrafiken över större delen av de laster som fortfarande gick på kanalerna. Under mitten av 1920-talet köpte bolaget Regents Canal upp Grand Junction Camal och Warwick Canal och satsade på att vinna tillbaka fraktgods. En mycket lyckad satsning. 1931 fraktades 8 999 ton gods på de förenade kanalerna. 1941 hade det fraktade godset ökat till 168 638 ton!
Därefter tog dock lastbilarna över och under 1960-talet upphörde i praktien all kommersiell trafik. Idag är Regents Canal populär bland fritidsskeppare.

Tillflödeskanalen

Tillflödeskanalen

Tillflödeskanalen

Tillflödeskanalen

Tillflödeskanalen

© Bilderna tagna 2010 av Hans-Lennart Ohlsson

Källor: Wikipedia 2011, Brian Roberts, Briatin's Waterways, 1999. Peter L. Smith, Discovering Canals in Britain, 1997. L.A. Edwards, Map of the Inland Waterways of England and Wales, 1991. E. & R Bailey, The waterways of Britain and Europe, 1990. Charles Hadfield, British Canals, 1979.


Sänd gärna kommentarer och fler länktips till: Bosse Arnholm

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 


Denna sida ändrades senast 12-11-12