Huddersfield narrow

Kanal mellan Huddersfield i West Yorkshire och Ashton under Lyne i Greater Manchester.
20 miles lång.
Huddersfield narrow är den högst belägna kanalen i Storbritannien med sina 645 fot över havet.
Standedgetunneln är med sina 5 210 meter Storbritanniens längsta kanaltunnel.
Lock Sizes and maximum craft dimensions: Length 70 foot, beam 6 foot 10 inches.
Kanalen har fem akvedukter och 74 slussar alla slussar har en längsta tillåtna båtstorlek på 70 fot och en största båtbredd på 6fot och 10 tum.

Kort historia:
Bygget av Huddersfield Narrow började 1794 och man hade planerat att kanalen med sin långa tunnel, Standedge, skulle vara klar att tas i bruk 1799.
Vid den tiden var visserligen kanalen i stort sett klar, men tunneln var inte ens i närheten av att vara klar. Tvärtom.
Benjamin Outram var kanalens ingenjör från starten, men han hade så många andra uppdrag att det mesta ingenjörsarbetet utfördes av en ung oerfaren ingenjör vilket visade sig ödesdigert.
Bland annat kom de båda tunneländarna på olika nivåer, och man grävde från båda hållen! Vid kraftiga översvämningar 1799 spolades flera kanalbankar och andra byggen bort. Då var det nära att hela projektet lades ned.
Detta slutade i alla fall med att Benjamin Outram lämnade över till den välkände kanalbyggaren Thomas Telford, samtidigt lyckades kanalbolaget få in mer kapital och snart var arbetena med att färdigställa tunneln och övriga kanalen i full gång.
Men det tog tid att få allting klart! Först 1811 kunde den första båten, Lively Lady, passera.
Nu var det inte lätt för båtarna att ta sig igenom tunneln. Besättningarna fick ligga på rygg på båtarnas tak och på det viset gåendes skjuta fram båtarna vilket kunde ta uppemot fyra timmar.
Själva Standegdetunneln vara bara bred för en båt, men det fanns åtskilliga mötesplatser inne i tunneln. Trots detta blev tunneln en flaskhals för trafiken.
Förutom Standedgetunneln finns ytterligare en tunnel i kanalen: Scouttunneln mellan Stalybridge och Mossley. Denna tunnel är 188 meter lång.
Från mitten av 1800-talet tog järnvägen över allt mer av lasterna från kanalerna, detta gällde även Huddersfield Narrow, som till slut köptes upp av Huddersfiled and Manchester Railway Company.
1921 körde den sista kommersiella båten genom kanalen som officiellt stängdes för trafik 1944. Då fortsatte trots allt en båt, Ailsa Craig, sina sporadiska turer men tvingades ge upp 1948. Under 1950-talet togs många slussportar bort.
Under slutet av 1900-talet ökade det historiska intresset för kanaler och man började samla in pengar och startade en upprustning av Huddersfield Narrow. Detta resulterade i att Charles, prinsen av Wales, kunde återinviga kanalen och tunneln den 1 maj 2001.


Källa: Pennine Waterways och http://www.jim-shead.co.uk

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12