Dudley nr 2

Lapaltunneln i Dudleykanal nummer 2 byggdes 1798. Den var 9 fot bred och 9 fot hög över vattnet. Den hade en något oregelbunden hästskoformad profil.
På grund av att en del av taket föll in 1917 stängdes den för trafik.


Källa:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12